Bel TMS Center Europe  +31 6 2885 3668     Treatment Depression and OCD | TMS Center Europe   Behandeling depressie en OCS | TMS Center Europe

EEG - Hersenscan

 

Wanneer u besluit om de behandeling te ondergaan, onderzoeken we na de intake met een EEG-scan of u medisch gezien in aanmerking komt voor een behandeling met rTMS. De EEG-scan wordt afgenomen door de heer de Groot, een specialist in het maken van EEG-scans.

Een klein percentage van de bevolking vertoont hersenactiviteit die gevaarlijk zou kunnen zijn om te stimuleren met magnetische hersenstimulatie. Mensen met deze hersenactiviteit hebben een grotere kans op een epileptische aanval wanneer er gestimuleerd wordt. Wanneer het EEG aantoont dat er sprake is van deze activiteit, dan moet een neuroloog eerst goedkeuring geven voordat de behandeling eventueel kan starten.

 

Een EEG

Een electroencephalogram (EEG) is een methode om hersenactiviteit die door het brein wordt geproduceerd, te meten. Dit wordt gedaan met behulp van elektroden in een EEG-cap, die op het hoofd wordt geplaatst . Om goed contact te hebben wordt er een geleidende gel tussen de elektroden en de huid aangebracht. De computer registreert de elektrische activiteit van de hersenen op het scherm.
Voordat het EEG wordt afgenomen, is het nodig om de specialist te informeren over het gebruik van medicatie. Geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de gebruikelijke elektrische activiteit van uw hersenen en kunnen abnormale testresultaten veroorzaken.